ES parama

2019 m. rugsėjo mėn. UAB „Ventmann“ pasirašė sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto „Naujos gamybos linijos diegimas UAB „Ventmann“ įgyvendinimo. Projekto veiklos pradėtos vykdyti dar 2019 m. balandžio mėn., prieš pasirašant projekto finansavimo sutartį.

Projekto metu UAB „Ventmann“ siekia didinti įmonės konkurencingumą ir produktyvumą pastatų oro difuzorių gamyboje. Įmonė įsidiegs naują oro difuzorių gamybos liniją. Nauja moderni įranga padidins gamybos produktyvumą, darbuotojų darbo našumą ir gaminamos produkcijos kokybę.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“.

Projekto pavadinimas – „Naujos gamybos linijos diegimas UAB „Ventmann“.

Projekto vykdytojas – UAB „Ventmann“.

Bendra projekto vertė – 183 328,50 EUR.

Projektui skirtas finansavimas – 119 163,50 EUR.

Projekto vykdymo pradžia – 2019-04-12.

Projekto vykdymo pabaiga – 2021-03-15.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo.